นักกอล์ฟเยาวชนอายุ 16 ปี​คือ​นายกฤตภาส นิติโยธิน​

เมื่อมีลูกชาย ผู้ชายในบ้านจะต้องเป็นเลิศอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง เล่นกีฬา กับ เล่นดนตรี .. แต่น้องมีโอเริ่มเล่นกีฬาครั้งแรก คือ เรียนว่ายน้ำ ต่อมา ขับโกคาร์ท , ปีต่อมา แบดมินตัน และ กีฬากอล์ฟ จุดเริ่มต้นของกีฬากอล์ฟ คือ ในทุกช่วงปิดเทอมใหญ่ ( มี.ค. -พ.ค.) คุณแม่จะต้องให้น้องไปเล่นกีฬา 1 อย่าง ทุกปีทาง ทอ.